Prislista

Pris vid olika högkostnadsskydd

Åtgärd Beskrivning 0-3000 kr 3001-15000 kr 15001 – kr
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare1 090 kr605 kr266 kr
103
Kompletterande eller akut undersökning,
Utförd av tandläkare
640 kr430 kr283 kr
107
Omfattande, kompletterande eller akut undersökning,
Utförd av tandläkare
1 450 kr853 kr434 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2 400 kr1 423 kr738 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist950 kr570 kr304 kr
112
Basundersökning med fullständig parodontal
Undersökning, utförd av tandhygienist
1 150 kr655 kr309 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist480 kr273 kr127 kr
114
Kompletterande parodontal undersökning eller
Kariesutredning utförd av tandhygienist
690 kr388 kr176 kr
121Röntgenundersökning av enskild tand100 kr68 kr45 kr
123Röntgenundersökning, helstatus1 050 kr593 kr272 kr
124Panoramaröntgenundersökning850 kr553 kr344 kr
125Röntgenundersökning, extraoral580 kr290 kr87 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1 500 kr940 kr548 kr
127Röntgenundersökning , delstatus360 kr250 kr173 kr
128Röntgenundersökning , större delstatus650 kr460 kr327 kr
131Tomografiundersökning, en kvadrant1 115 kr558 kr167 kr
132Tomografiundersökning, två kvadranter1 440 kr720 kr216 kr
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled
Eller traumautredning
1 765 kr883 kr265 kr
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter2 095 kr1 048 kr314 kr
141Analoga studiemodeller för behandlingsplanering920 kr588 kr355 kr
142Digitala studiemodeller för behandlingsplanering920 kr680 kr512 kr
161Salivsekretionsmätning890 kr530 kr278 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning500 kr250 kr75 kr
163Biopsi1 190 kr595 kr179 kr
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik730 kr365 kr110 kr
201
Information eller instruktion vid risk för
Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
530 kr283 kr109 kr
204Profylaxskena, per skena1 110 kr653 kr332 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid230 kr128 kr56 kr
206Fluorbehandling 570 kr368 kr226 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten400 kr240 kr128 kr
208
Mekaniskt avlägsnande av supragingival
Tandsten, omfattande
690 kr383 kr167 kr
209
Mekaniskt avlägsnande av supragingival
Tandsten, särskilt tidskrävande
1 050 kr575 kr243 kr
213Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller
Smärtprevention, 60 minuter eller mer
1 240 kr620 kr186 kr
214Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller
Smärtprevention
575 kr288 kr86 kr
250Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för
Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem,
Distanskontakt via Videolänk
325 kr163 kr49 kr
251Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller
Smärtprevension, 60 min eller mer, distanskontakt via
Videolänk
845 kr423 kr127 kr
252Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller
Smärtprevension, distanskontakt via videolänk
390 kr195 kr59 kr
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande
behandling
630 kr400 kr239 kr
302Sjukdomsbehandlande åtgärder 1 090 kr660 kr359 kr
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling1 490 kr853 kr406 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande2 200 kr1 248 kr581 kr
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade
Sjukdomar eller problem
495 kr248 kr74 kr
312
Uppföljande information eller instruktion vid
Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
250 kr150 kr80 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer1 240 kr620 kr186 kr
314Beteendemedicinsk behandling 575 kr288 kr86 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom690 kr440 kr265 kr
322Stegvis excavering1 620 kr988 kr545 kr
341
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
Eller peri-implantit, mindre omfattning
750 kr443 kr227 kr
342
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
Eller peri-implantit, större omfattning
1 330 kr733 kr314 kr
343
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
Eller peri-implantit, särskilt tidskrävande
1 800 kr900 kr270 kr
350Rådgivande samtal eller instruktion vid
Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem,
Distanskontakt via videolänk
325 kr150 kr28 kr
351Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller
Smärttillstånd, 60 min eller mer, distanskontakt via
Videolänk
845 kr423 kr127 kr
352Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller
Smärttillstånd, distanskontakt via videolänk
390 kr195 kr59 kr
362Lustgassedering, per gång935 kr468 kr140 kr
401Tanduttagning, en tand1 750 kr1 148 kr726 kr
402Tanduttagning, en tand, komplicerad2 450 kr1 595 kr997 kr
403Tanduttagning, enkel610 kr370 kr202 kr
404
Operativ avlägsnande av en eller flera tänder eller
Annan vävnad, per operationstillfälle
4 750 kr2 983 kr1 745 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi5 850 kr3 783 kr2 335 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 750 kr1 148 kr726 kr
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per
Operationstillfälle
2 650 kr1 485 kr670 kr
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande5 100 kr2 743 kr1 092 kr
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samb.2 150 kr1 383 kr845 kr
410Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner
Utförs under samma dag eller i samband med
Lambåoperation, tilläggsåtgärd
1 550 kr1 080 kr751 kr
420Implantat, per styck4 500 kr2 910 kr1 797 kr
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
En fixtur
7 100 kr5 320 kr4 074 kr
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik1 990 kr1 138 kr541 kr
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
Två eller tre fixturer, per operationstillfälle
9 500 kr6 913 kr5 101 kr
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid
Tvåstegsteknik
2 590 kr1 635 kr967 kr
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
Fler än tre fixturer
13 500 kr9 920 kr7 414 kr
426
Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid
Tvåstegsteknik
3 500 kr2 223 kr1 328 kr
427Benaugmentation med egen benvävnad5 700 kr3 448 kr1 871 kr
428Benaugmentation med benersättningsmaterial7 800 kr5 080 kr3 176 kr
429kirurgisk avlägsnande av implantat5 100 kr2 878 kr1 322 kr
430Benaugmentation med egen vävnad1 890 kr1 130 kr598 kr
431
Benaugmentation med benersättningsmaterial i
Samband med benaugmentation eller implantat
2 790 kr1 458 kr525 kr
432
Benaugmentation med benersättningsmaterial i
Samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd
2 150 kr1 158 kr463 kr
433Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial
I samband med implantatinstallation, per kvadrant,
Tilläggsåtgärd
1 100 kr585 kr225 kr
436Avlägsnande av ett implantat1 690 kr1 275 kr985 kr
446
Rekonstruktiv behandling med membran GTR)
Eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd
1 975 kr988 kr296 kr
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial,
Tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1 335 kr668 kr200 kr
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation,
Tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
830 kr455 kr193 kr
451Parodontalkirurgi i en kvadrant5 450 kr3 608 kr2 318 kr
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter6 990 kr4 445 kr2 664 kr
453Kirurgisk behandling av periimplantit, en kvadrant5 450 kr3 510 kr2 152 kr
454Kirurgisk behandling av periimplantit, flera kvadranter6 990 kr4 250 kr2 332 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd450 kr268 kr140 kr
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal4 950 kr3 028 kr1 682 kr
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler5 450 kr3 133 kr1 510 kr
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler6 750 kr3 840 kr1 803 kr
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler7 200 kr4 028 kr1 807 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1 490 kr978 kr619 kr
521Akut endodontisk behandling 1 490 kr1 038 kr721 kr
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi1 310 kr855 kr537 kr
523Stiftborttagning1 590 kr925 kr460 kr
541Rotspetsoperation4 145 kr2 073 kr622 kr
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på
Bettfysiologisk indikation, per skena
5 000 kr3 018 kr1 630 kr
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på
Bettfysiologisk indikation, per skena
5 000 kr3 018 kr1 630 kr
603Reponeringsskena, per skena6 310 kr3 155 kr947 kr
604
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling,
Per skena
2 900 kr1 710 kr877 kr
606Motorisk aktivering605 kr303 kr91 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering1 050 kr628 kr332 kr
650Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk390 kr195 kr59 kr
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1 090 kr748 kr508 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 750 kr1 205 kr824 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 950 kr1 283 kr815 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar1 420 kr980 kr672 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 950 kr1 305 kr854 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar2 490 kr1 630 kr1 028 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd3 200 kr2 223 kr1 538 kr
708Stiftförankring vid fyllningsterapi1 350 kr1 078 kr887 kr
800Permanent tandstödd krona, per käke8 200 kr4 958 kr2 688 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke7 700 kr5 183 kr3 420 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift5 300 kr3 523 kr2 278 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift2 650 kr1 798 kr1 201 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led3 950 kr2 718 kr1 855 kr
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd2 950 kr1 895 kr1 157 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes4 550 kr2 623 kr1 273 kr
807Semipermanent krona/bro, per led4 550 kr3 170 kr2 204 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner4 690 kr2 798 kr1 473 kr
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller
Hängande led, per led
2 290 kr1 700 kr1 287 kr
811Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad1 690 kr1 363 kr1 133 kr
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats2 200 kr1 365 kr781 kr
813Broreparation med tandteknisk insats5 400 kr2 865 kr1 091 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande9 200 kr4 820 kr1 754 kr
815Sadelkrona8 200 kr5 275 kr3 228 kr
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4 990 kr2 930 kr1 488 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6 900 kr4 000 kr1 970 kr
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad14 500 kr8 358 kr4 058 kr
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,
Innerkrona eller attachments
15 900 kr8 948 kr4 081 kr
826Attachments, per styck, material430 kr378 kr341 kr
827Hel underkäksprotes 12 600 kr7 383 kr3 730 kr
828Hel överkäksprotes12 600 kr7 383 kr3 730 kr
829Immediatprotes9 700 kr5 793 kr3 057 kr
831Justering av avtagbar protes820 kr608 kr459 kr
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1 950 kr1 245 kr752 kr
833Rebasering av protes3 550 kr2 110 kr1 102 kr
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs3 650 kr2 553 kr1 784 kr
835Rebasering och lagning av protes4 700 kr2 993 kr1 797 kr
836Komplicerad lagning av protes5 490 kr3 353 kr1 856 kr
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och
Gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig
Protes
8 100 kr4 408 kr1 823 kr
839Inmontering av förankringselement3 790 kr2 110 kr934 kr
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2 890 kr1 838 kr1 101 kr
846Skena för vertikal platsberedning4 800 kr2 400 kr720 kr
847Klammerplåt4 460 kr2 230 kr669 kr
848Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand930 kr620 kr403 kr
850Implantatförankrad krona, en per käke12 200 kr7 790 kr4 703 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke10 500 kr7 083 kr4 690 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro3 950 kr2 718 kr1 855 kr
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat,
Per led
4 500 kr3 295 kr2 452 kr
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona
På implantat, per implantat
830 kr528 kr316 kr
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller
Hängande led på implantat, per led
2 190 kr1 368 kr792 kr
857
Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär
Laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
930 kr658 kr467 kr
858Distans inklusive centrumskruv, per styck2 700 kr1 990 kr1 493 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat
Implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd
2 400 kr1 795 kr1 372 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra fixturer45 500 kr27 663 kr15 176 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem fixturer47 000 kr28 063 kr14 806 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex fixturer49 000 kr29 213 kr15 361 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra fixturer46 300 kr29 048 kr16 971 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två fixturer26 300 kr16 538 kr9 704 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre fixturer28 700 kr17 695 kr9 992 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra fixturer31 700 kr19 265 kr10 561 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat5 500 kr3 038 kr1 314 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat6 300 kr3 398 kr1 366 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat7 930 kr4 063 kr1 355 kr
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantat-
Komponenter och förankringselement
19 900 kr11 810 kr6 147 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg per styck590 kr433 kr322 kr
881Reparation av fast implantatstödd konstruktion,
Mindre omfattande
1 950 kr1 325 kr888 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd
Konstruktion med tandteknisk insats
7 700 kr6 013 kr4 831 kr
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där
Omfattande tandteknisk insats krävs
14 500 kr10 368 kr7 475 kr
888Fästskruv/broskruv, per styck490 kr390 kr320 kr
889Distansskruv, per styck960 kr750 kr603 kr
892Läkdistans, per styck830 kr645 kr516 kr
893Avmontering av implantatstödda konstruktioner
På sammanlagt ett till tre implantat
1 790 kr1 185 kr762 kr
894Återmontering av implantatstödda kontruktruktioner
På sammanlagt ett till tre implantat
1 990 kr1 358 kr915 kr
895Avmontering av implantatstödda konstruktioner
På sammanlagt fyra eller fler implantat
2 350 kr1 550 kr990 kr
896Återmontering av implantatstödda kontruktruktioner
På sammanlagt fyra eller fler implantat
2 390 kr1 530 kr928 kr
897Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer3 990 kr2 658 kr1 725 kr
921
Utbytesåtgärd. Krona istället för
Ersättningsberättigande fyllning, fram eller hörntand
8 200 kr7 533 kr7 065 kr
922
Utbytesåtgärd. Krona istället för
Ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
8 200 kr7 340 kr6 738 kr
923Utbytesåtgärd. Fasad istället för
Ersättningsberättigande fyllning,
Tandposition 1-3
8 200 kr7 533 kr7 065 kr
924Utbytesåtgärd. Fasad istället för
Ersättningsberättigande fyllning,
Tandposition 4-5
8 200 kr7 340 kr6 738 kr
925
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro,
Kirurgisk del/implantatoperation
11 600 kr9 083 kr7 320 kr
926
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro,
protetisk del/implantatstödd krona
14 600 kr10 850 kr8 225 kr
928
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när
Åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller
Båda stödtänderna som utbytet beräknas på,
Kirurgisk del/implantatoperation
11 600 kr10 368 kr9 505 kr
929
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när
Åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av
Stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk
Del/implantatstödd krona
14 600 kr12 083 kr10 320 kr
Blekning med skena, en käke2 500 kr2 500 kr2 500 kr
Blekning med skena, två käkar4 000 kr4 000 kr4 000 kr
Klinikblekning5 000 kr5 000 kr5 000 kr
Remiss600 kr600 kr600 kr
Fastsättning tandsmycke, exklusive tandsmycket785 kr785 kr785 kr
Osynlig tandreglering, mindre omfattande 25 000 kr
Osynlig tandreglering, omfattande 44 500 kr