Prislista

Åtgärd Beskrivning 0-3000 kr 3001-15000 kr 15001 – kr
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 995 kr 528 kr 200 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, Utförd av tandläkare 520 kr 318 kr 176 kr
107 Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, Utförd av tandläkare 1 350 kr 773 kr 368 kr
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 100 kr 1 158 kr 498 kr
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 790 kr 425 kr 170 kr
112 Basundersökning med fullständig parodontal Undersökning, utförd av tandhygienist 990 kr 513 kr 178 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 400 kr 200 kr 60 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller Kariesutredning utförd av tandhygienist 660 kr 368 kr 163 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand 90 kr 60 kr 39 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 930 kr 488 kr 178 kr
124 Panoramaröntgenundersökning 720 kr 433 kr 231 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral 560 kr 280 kr 84 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 160 kr 620 kr 242 kr
127 Röntgenundersökning , delstatus 320 kr 215 kr 142 kr
128 Röntgenundersökning , större delstatus 450 kr 268 kr 140 kr
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 1 080 kr 540 kr 162 kr
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1 390 kr 695 kr 209 kr
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled Eller traumautredning 1 705 kr 853 kr 256 kr
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2 020 kr 1010 kr 303 kr
141 Analoga studiemodeller, för behandlingsplanering 800 kr 480 kr 256 kr
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 600 kr 370 kr 209 kr
161 Salivsekretionsmätning 850 kr 503 kr 259 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 415 kr 208 kr 62 kr
163 Biopsi 1 145 kr 573 kr 172 kr
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik 700 kr 350 kr 105 kr
201 Information eller instruktion vid risk för Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 520 kr 283 kr 116 kr
204 Profylaxskena, per skena 1 080 kr 638 kr 328 kr
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 220 kr 123 kr 54 kr
206 Fluorbehandling 560 kr 365 kr 229 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 390 kr 235 kr 127 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival Tandsten, omfattande 650 kr 355 kr 149 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival Tandsten, omfattande 650 kr 355 kr 149 kr
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival Tandsten, särskilt tidskrävande 950 kr 493 kr 172 kr
213 Kvalificerat rådgivande samtal för Sjukdoms-eller Smärtprevention, 60 minuter eller mer 1200 kr 600 kr 180 kr
214 Kvalificerat rådgivande samtal för Sjukdoms-eller Smärtprevention 555 kr 278 kr 83 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 560 kr 338 kr 182 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 990 kr 575 kr 285 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 450 kr 835 kr 405 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 995 kr 1 075 kr 431 kr
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade Sjukdomar eller problem 475 kr 238 kr 71 kr
312 Uppföljande information eller instruktion vid Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 220 kr 125 kr 59 kr
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 1 200 kr 600 kr 180 kr
314 Beteendemedicinsk behandling 555 kr 278 kr 83 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 640 kr 400 kr 232 kr
322 Stegvis excavering 1 550 kr 938 kr 509 kr
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Eller peri-implantit, mindre omfattning 720 kr 425 kr 219 kr
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Eller peri-implantit, större omfattning 1 250 kr 675 kr 273 kr
343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Eller peri-implantit, särskilt tidskrävande 1 735 kr 868 kr 260 kr
362 Lustgassedering, per gång 900 kr 450 kr 135 kr
401 Tanduttagning, en tand 1 650 kr 1 070 kr 664 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 2 250 kr 1 423 kr 843 kr
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 470 kr 240 kr 79 kr
404 Operativ avlägsnande av en eller flera tänder eller Annan vävnad, per operationstillfälle 4 200 kr 2 493 kr 1 297 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 300 kr 3 023 kr 1 428 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 650 kr 1 070 kr 664 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per Operationstillfälle 2 540 kr 1 325 kr 538 kr
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 890 kr 2 615 kr 1 023 kr
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samb. 2 050 kr 1 215 kr 1 023 kr
410 Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utörs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsärd 1 450 kr 998 kr 681 kr
420 Implantat, per styck 4 100 kr 2 570 kr 1 499 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, En fixtur 7 100 kr 5 385 kr 4 185 kr
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1 950 kr 1 128 kr 522 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, Två eller tre fixturer, per operationstillfälle 9 500 kr 7 003 kr 5 254 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid Tvåstegsteknik 2 490 kr 1 568 kr 922 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, Fler än tre fixturer 12 590 kr 9 135 kr 6 717 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid Tvåstegsteknik 2 900 kr 1 668 kr 805 kr
427 Benaugmentation med egen benvävnad 5 050 kr 2 875 kr 1 353 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 6 590 kr 3 965 kr 2 128 kr
429 kirurgisk avlägsnande av implantat 4 900 kr 2 755 kr 1 254 kr
430 Benaugmentation med egen vävnad 1 840 kr 1 013 kr 433 kr
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i Samband med benaugmentation eller implantat 2 760 kr 1 380 kr 414 kr
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i Samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd 2 055 kr 1 280kr 308 kr
433 Tilläsåtgärd 1 135 kr 568 kr 170 kr
436 Avlägsnande av ett implantat 1 650 kr 1 250 kr 970 kr
446 Rekonstruktiv behandling med medbran (GTR) eller Emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 975 kr 988 kr 296 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, Tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 335 kr 668 kr 200 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, Tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 815 kr 408 kr 122 kr
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant 5 350 kr 3 573 kr 2 328 kr
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter 6 900 kr 4 443 kr 2 722 kr
453 Kirurgisk behandling av periimplantit, en kvadrant 5 350 kr 3 478 kr 2 167 kr
454 Kirurgisk behandling av periimplantit, flera kvadranter 6 900 kr 4 443 kr 2 722 kr
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 420 kr 243 kr 118 kr
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 4 850 kr 2 995 kr 1 697 kr
454 Kirurgisk behandling av periimplantit, flera kvadranter 6 900 kr 4 443 kr 2 722 kr
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 420 kr 243 kr 118 kr
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 4 850 kr 2 995 kr 1 697 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 350 kr 855 kr 509 kr
521 Akut endodontisk behandling 1 350 kr 913 kr 606 kr
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 1 200 kr 760 kr 452 kr
523 Stiftborttagning 1 530 kr 890 kr 442 kr
541 Rotspetsoperation 4 000 kr 2 000 kr 600 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma Operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 125 kr 563 kr 169 kr
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på Bettfysiologisk indikation, per skena 5 000 kr 3 088 kr 1 749 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på Bettfysiologisk indikation, per skena 5 000 kr 3 088 kr 1 749 kr
603 Reponeringsskena, per skena 6085 kr 3 043 kr 913 kr
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, Per skena 2 750 kr 1 603 kr 799 kr
606 Motorisk aktivering 585 kr 293 kr 88 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 850 kr 440 kr 153 kr
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1050 kr 718 kr 485 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 650 kr 1 125 kr 758 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 850 kr 1 205 kr 754 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 320 kr 895 kr 598 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 850 kr 1 228 kr 792 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 2 400 kr 1 570 kr 989 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 3 100 kr 2 158 kr 1 498 kr
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 1 200 kr 900 kr 690 kr
800 Permanent tandstödd krona, per käke 7 950 kr 4 823 kr 2 633 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 400 kr 4 973 kr 3 273 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 5 100 kr 3 385 kr 2 185 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 570 kr 1 748 kr 1 172 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 750 kr 2 563 kr 1 731 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 2 850 kr 1 833 kr 1 120 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 390 kr 2 530 kr 1 228 kr
807 Semipermanent krona/bro, per led 4 390 kr 3 060 kr 2 129 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 4 490 kr 2 665 kr 1 388 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller Hängande led, per led 2 100 kr 1 533 kr 1 135 kr
811 Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad 1 590 kr 1 275 kr 1 055 kr
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 990 kr 1 185 kr 622 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 900 kr 2 543 kr 829 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 500 kr 4 275 kr 1 318 kr
815 Sadelkrona 7 950 kr 5 130 kr 3 156 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 800 kr 2 815 kr 1 4263 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 500 kr 3 705 kr 1 7493 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 13 500 kr 7 578 kr 3 432 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, Innerkrona eller attachments 15 700 kr 9 000 kr 4 130 kr
826 Attachments, per styck, material 390 kr 338 kr 301 kr
827 Hel underkäksprotes 11 500 kr 6 468 kr 2 945 kr
828 Hel överkäksprotes 11 500 kr 6 468 kr 2 945 kr
829 Immediatprotes 9 400 kr 5 633 kr 2 995 kr
831 Justering av avtagbar protes 720 kr 515 kr 372 kr
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1 790 kr 1 110 kr 634 kr
833 Rebasering av protes 3 450 kr 2 063 kr 1 091 kr
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 3 500 kr 2 443 kr 1 702 kr
835 Rebasering och lagning av protes 4 450 kr 2 803 kr 1 649 kr
836 Komplicerad lagning av protes 5 220 kr 3 160 kr 1 718 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och Gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 650 kr 4 090 kr 1 598 kr
839 Inmontering av förankringselement 3 650 kr 2 030 kr 896 kr
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 650 kr 1 595 kr 857 kr
846 Skena för vertikal platsberedning 4 700 kr 2 350 kr 705 kr
847 Klammerplåt 4 300 kr 2 150 kr 645 kr
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 890 kr 590 kr 380 kr
850 Implantatförankrad krona, en per käke 11 100 kr 6 705 kr 3 629 kr
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 700 kr 6 293 kr 3 907 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3 750 kr 2 563 kr 1 731 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, Per led 4 370 kr 3 208 kr 2 394 kr
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona På implantat, per implantat 795 kr 505 kr 302 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller Hängande led på implantat, per led 2 050 kr 1 243 kr 677 kr
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär Laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 890 kr 628 kr 444 kr
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 2 500 kr 1 818 kr 1 340 kr
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat Implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 900 kr 1 318 kr 910 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra fixturer 41 500 kr 24 318 kr 12 281 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem fixturer 42 900 kr 24 655 kr 11 884 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex fixturer 46 900 kr 27 835 kr 14 490 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra fixturer 40 500 kr 23 878 kr 12 242 kr
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två fixturer 25 500 kr 16 090 kr 9 503 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre fixturer 27 900 kr 17 295 kr 9 872 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra fixturer 30 900 kr 18 918 kr 10 530 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 790 kr 2 418 kr 757 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 590 kr 2 795 kr 839 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 690 kr 3 968 kr 1 362 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantat- Komponenter och förankringselement 19 500 kr 11 700 kr 6 240kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg per styck 560 kr 408 kr 301 kr
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, Mindre omfattande 1 830 kr 1 225 kr 802 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd Konstruktion med tandteknisk insats 7 500 kr 5 875 kr 4 738 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där Omfattande tandteknisk insats krävs 13 900 kr 9 920 kr 7 134 kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck 460 kr 365 kr 299 kr
889 Distansskruv, per styck 950 kr 750 kr 610 kr
892 Läkdistans, per styck
Avmontering av implantatstödda konstruktioner
770 kr 593 kr 468 kr
893 På sammanlagt ett till tre implantat
Återmontering av implantatstödda kontruktruktioner
1 590 kr 1 005 kr 596 kr
894 På sammanlagt ett till tre implantat
Avmontering av implantatstödda konstruktioner
1 650 kr 1 038 kr 609 kr
895 På sammanlagt fyra eller fler implantat
Återmontering av implantatstödda kontruktruktioner
2 130 kr 1 358 kr 817 kr
896 På sammanlagt fyra eller fler implantat 2 150 kr 1 320 kr 739 kr
897 Åtgädande av tekniska implantatkomplikationer 3 790kr 2 505 kr 1 606 kr
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för
Ersättningsberättigande fyllning, fram eller hörntand
7 950 kr 7 305 kr 6 854 kr
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för
Ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
7 950 kr 7 120 kr 6 539 kr
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro,
Kirurgisk del/implantatoperation
11 200 kr 8 773 kr 7 073 kr
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro,
protetisk del/implantatstödd krona
13 000 kr 9 385 kr 6 855 kr
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när
Åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller
Båda stödtänderna som utbytet beräknas på,
Kirurgisk del/implantatoperation
11 200 kr 10 013 kr 9 181 kr
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när
Åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av
Stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk
Del/implantatstödd krona
13 000 kr 10 573 kr 8 873 kr
Blekning med skena, en käke 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr
Blekning med skena, två käkar 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr
klinikblekning 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr
Remiss 600 kr 600 kr 600 kr
Fastsättning tandsmycke, exklusive tandsmycket 700 kr 700 kr 700 kr