Prislista

Pris vid olika högkostnadsskydd

Åtgärd Beskrivning 0-3000 kr 3001-15000 kr 15001 – kr
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 970 kr 528 kr 218 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, Utförd av tandläkare 440 kr 248 kr 113 kr
107 Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, Utförd av tandläkare 1 230 kr 685 kr 304 kr
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 920 kr 1 033 kr 411 kr
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 725 kr 388 kr 151 kr
112 Basundersökning med fullständig parodontal Undersökning, utförd av tandhygienist 930 kr 493 kr 186 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 335 kr 193 kr 93 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller Kariesutredning utförd av tandhygienist 590 kr 323 kr 135 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand 80 kr 50 kr 29 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 915 kr 498 kr 205 kr
124 Panoramaröntgenundersökning 630 kr 360 kr 171 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral 540 kr 275 kr 90 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 145 kr 635 kr 278 kr
127 Röntgenundersökning , delstatus 260 kr 160 kr 90 kr
128 Röntgenundersökning , större delstatus 395 kr 223 kr 102 kr
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 1 020 kr 510 kr 153 kr
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1 310 kr 655 kr 197 kr
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled Eller traumautredning 1 605 kr 803 kr 241 kr
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 900 kr 950 kr 285 kr
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 770 kr 468 kr 256 kr
161 Salivsekretionsmätning 770 kr 450 kr 226 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 kr 200 kr 60 kr
163 Biopsi 1 080 kr 540 kr 162 kr
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik 610 kr 305 kr 92 kr
201 Information eller instruktion vid risk för Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 480 kr 260 kr 106 kr
204 Profylaxskena, per skena 1 060 kr 645 kr 355 kr
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 210 kr 120 kr 57 kr
206 Fluorbehandling 395 kr 215 kr 89 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 340 kr 198 kr 98 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival Tandsten, omfattande 590 kr 318 kr 127 kr
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival Tandsten, särskilt tidskrävande 895 kr 475 kr 181 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 510 kr 300 kr 153 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 920 kr 528 kr 253 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 350 kr 770 kr 364 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 970 kr 1 103 kr 495 kr
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade Sjukdomar eller problem 450 kr 230 kr 76 kr
312 Uppföljande information eller instruktion vid Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 190 kr 103 kr 41 kr
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 1 100 kr 550 kr 165 kr
314 Beteendemedicinsk behandling 505 kr 253 kr 76 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 530 kr 310 kr 156 kr
322 Stegvis excavering 1 390 kr 813 kr 408 kr
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Eller peri-implantit, mindre omfattning 590 kr 318 kr 127 kr
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Eller peri-implantit, större omfattning 1 110 kr 583 kr 213 kr
343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Eller peri-implantit, särskilt tidskrävande 1 620 kr 823 kr 264 kr
362 Lustgassedering, per gång 850 kr 425 kr 128 kr
401 Tanduttagning, en tand 1 530 kr 1 003 kr 633 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 970 kr 1 185 kr 636 kr
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 250 kr 155 kr 89 kr
404 Operativ avlägsnande av en eller flera tänder eller Annan vävnad, per operationstillfälle 3 590 kr 1 980 kr 853 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 800 kr 2 650 kr 1 145 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 570 kr 1 043 kr 673 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per Operationstillfälle 2 290 kr 1 228 kr 484 kr
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 790 kr 2 643 kr 1 139 kr
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samb. 1 990 kr 1 203 kr 651 kr
420 Implantat, per styck 4 500 kr 3 050 kr 2 035 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, En fixtur 8 150 kr 6 530 kr 5 396 kr
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1 710 kr 933 kr 388 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, Två eller tre fixturer, per operationstillfälle 9 360 kr 7 000 kr 5 348 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid Tvåstegsteknik 1 890 kr 1 018 kr 407 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, Fler än tre fixturer 12 590 kr 9 328 kr 7 044 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid Tvåstegsteknik 2 650 kr 1 485 kr 670 kr
427 Benaugmentation med egen benvävnad 4 990 kr 2 938 kr 1 501 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 6 590 kr 4 110 kr 2 374 kr
429 kirurgisk avlägsnande av implantat 4 330 kr 2 305 kr 888 kr
430 Benaugmentation med egen vävnad 1 590 kr 810 kr 264 kr
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i Samband med benaugmentation eller implantat 2 630 kr 1 325 kr 412 kr
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i Samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd 1 990 kr 1 018 kr 337 kr
435 Avlägsnande av ett implantat 1 530 kr 1 003 kr 633 kr
436 Avlägsnande av implantat, enkel 250 kr 155 kr 89 kr
446 Rekonstruktiv behandling med medbran (GTR) eller Emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 870 kr 935 kr 281 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, Tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 260 kr 630 kr 189 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, Tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 770 kr 385 kr 116 kr
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant 4 990 kr 3 313 kr 2 138 kr
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter 7 100 kr 4 783 kr 3 160 kr
453 Kirurgisk behandling av periimplantit, en kvadrant 4 990 kr 3 225 kr 1 990 kr
454 Kirurgisk behandling av periimplantit, flera kvadranter 7 100 kr 4 783 kr 3 160 kr
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 410 kr 243 kr 125 kr
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 4 100 kr 2 348 kr 1 121 kr
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 610 kr 2 498 kr 1 019 kr
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 100 kr 3 450 kr 1 595 kr
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 650 kr 3 760 kr 1 737 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 090 kr 623 kr 295 kr
521 Akut endodontisk behandling 1 090 kr 678 kr 389 kr
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 1 090 kr 675 kr 385 kr
523 Stiftborttagning 1 490 kr 885 kr 462 kr
541 Rotspetsoperation 3 775 kr 1 888 kr 566 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma Operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 065 kr 533 kr 160 kr
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på Bettfysiologisk indikation, per skena 4 990 kr 3 183 kr 1 917 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på Bettfysiologisk indikation, per skena 4 990 kr 3 183 kr 1 917 kr
603 Reponeringsskena, per skena 5 760 kr 2 885 kr 873 kr
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, Per skena 2 520 kr 1 435 kr 676 kr
606 Motorisk aktivering 540 kr 273 kr 85 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 830 kr 445 kr 176 kr
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 990 kr 678 kr 459 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 460 kr 965 kr 619 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 690 kr 1 083 kr 657 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 290 kr 890 kr 610 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 640 kr 1 053 kr 641 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 910 kr 1 128 kr 580 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 590 kr 1 700 kr 1 077 kr
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 770 kr 488 kr 290 kr
800 Permanent tandstödd krona, per käke 7 700 kr 4 745 kr 2 677 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 200 kr 4 905 kr 3 299 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 550 kr 2 930 kr 1 796 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 550 kr 1 773 kr 1 228 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 490 kr 2 365 kr 1 578 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 2 730 kr 1 768 kr 1 094 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 350 kr 2 593 kr 1 362 kr
807 Semipermanent krona/bro, per led 4 350 kr 3 093 kr 2 212 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 4 450 kr 2 725 kr 1 518 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller Hängande led, per led 1 910 kr 1 373 kr 996 kr
811 Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad 1 570 kr 1 273 kr 1 064 kr
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 970 kr 1 210 kr 678 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 900 kr 2 590 kr 973 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 990 kr 4 000 kr 1 207 kr
815 Sadelkrona 7 700 kr 5 035 kr 3 170 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 490 kr 2 613 kr 1 298 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 090 kr 3 448 kr 1 598 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 13 350 kr 7 750 kr 3 830 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, Innerkrona eller attachments 15 600 kr 9 263 kr 4 826 kr
826 Attachments, per styck, material 250 kr 200 kr 165 kr
827 Hel underkäksprotes 11 400 kr 6 645 kr 3 317 kr
828 Hel överkäksprotes 11 400 kr 6 645 kr 3 317 kr
829 Immediatprotes 9 310 kr 5 750 kr 3 258 kr
831 Justering av avtagbar protes 720 kr 528 kr 393 kr
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1 580 kr 938 kr 488 kr
833 Rebasering av protes 3 210 kr 1 898 kr 979 kr
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 2 990 kr 1 990 kr 1 290 kr
835 Rebasering och lagning av protes 3 890 kr 2 333 kr 1 242 kr
836 Komplicerad lagning av protes 4 590 kr 2 640 kr 1 275 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och Gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 590 kr 4 223 kr 1 865 kr
839 Inmontering av förankringselement 3 590 kr 2 058 kr 985 kr
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 410 kr 1 415 kr 719 kr
846 Skena för vertikal platsberedning 4 540 kr 2 270 kr 681 kr
847 Klammerplåt 4 065 kr 2 033 kr 610 kr
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 830 kr 548 kr 350 kr
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9 990 kr 5 835 kr 2 927 kr
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 250 kr 6 028 kr 3 772 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3 490 kr 2 365 kr 1 578 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, Per led 4 350 kr 3 253 kr 2 484 kr
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona På implantat, per implantat 790 kr 515 kr 323 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller Hängande led på implantat, per led 2 020 kr 1 238 kr 690 kr
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär Laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 860 kr 613 kr 439 kr
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 870 kr 1 223 kr 769 kr
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat Implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 440 kr 888 kr 501 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra fixturer 41 100 kr 24 833 kr 13 445 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem fixturer 42 600 kr 25 328 kr 13 237 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex fixturer 46 500 kr 28 453 kr 15 819 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra fixturer 40 200 kr 24 465 kr 13 451 kr
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två fixturer 25 200 kr 16 298 kr 10 066 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre fixturer 27 700 kr 17 665 kr 10 641 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra fixturer 30 700 kr 19 360 kr 11 422 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 730 kr 2 483 kr 909 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 530 kr 2 883 kr 1 029 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 630 kr 4 103 kr 1 633 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantat- Komponenter och förankringselement 17 200 kr 9 825 kr 4 663 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg per styck 550 kr 405 kr 304 kr
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, Mindre omfattande 1 790 kr 1 220 kr 821 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd Konstruktion med tandteknisk insats 6 550 kr 5 013 kr 3 936 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där Omfattande tandteknisk insats krävs 12 250 kr 8 483 kr 5 845 kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck 450 kr 358 kr 293 kr
889 Distansskruv, per styck 800 kr 610 kr 477 kr
892 Läkdistans, per styck
Avmontering av implantatstödda konstruktioner
760 kr 590 kr 471 kr
893 På sammanlagt ett till tre implantat
Återmontering av implantatstödda kontruktruktioner
1 560 kr 1 010 kr 625 kr
894 På sammanlagt ett till tre implantat
Avmontering av implantatstödda konstruktioner
1 600 kr 1 023 kr 618 kr
895 På sammanlagt fyra eller fler implantat
Återmontering av implantatstödda kontruktruktioner
2 090 kr 1 363 kr 853 kr
896 På sammanlagt fyra eller fler implantat 2 120 kr 1 338 kr 790 kr
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för
Ersättningsberättigande fyllning, fram eller hörntand
7 700 kr 7 093 kr 6 667 kr
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för
Ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
7 700 kr 6 918 kr 6 370 kr
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro,
Kirurgisk del/implantatoperation
12 650 kr 10 355 kr 8 749 kr
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro,
protetisk del/implantatstödd krona
9 990 kr 6 570 kr 4 176 kr
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när
Åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller
Båda stödtänderna som utbytet beräknas på,
Kirurgisk del/implantatoperation
12 650 kr 11 525 kr 10 738 kr
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka
I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när
Åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av
Stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk
Del/implantatstödd krona
9 250 kr 6 955 kr 5 349 kr
Blekning med skena, en käke 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr
Blekning med skena, två käkar 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr
klinikblekning 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr
Remiss 600 kr 600 kr 600 kr