Prislista

Pris vid olika högkostnadsskydd

ÅtgärdBeskrivning0-3000 kr3001-15000 kr15001 – kr
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare930 kr498 kr195 kr

103
Kompletterande eller akut undersökning,
Utförd av tandläkare
420 kr233 kr101 kr

107
Omfattande, kompletterande eller akut undersökning,
Utförd av tandläkare
1 190 kr655 kr281 kr

108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare1 890 kr1 020 kr411 kr

111Basundersökning, utförd av tandhygienist690 kr360 kr129 kr

112
Basundersökning med fullständig parodontal
Undersökning, utförd av tandhygienist
890 kr463 kr163 kr

113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist310 kr170 kr72 kr

114
Kompletterande parodontal undersökning eller
Kariesutredning utförd av tandhygienist
560 kr298 kr114 kr

121Röntgenundersökning av enskild tand75 kr45 kr24 kr

123Röntgenundersökning, helstatus890 kr480 kr193 kr

124Panoramaröntgenundersökning610 kr345 kr160 kr

125Röntgenundersökning, extraoral520 kr260 kr78 kr

126Röntgenundersökning, omfattande1 100 kr598 kr246 kr

127Röntgenundersökning , delstatus240 kr143 kr74 kr

128Röntgenundersökning , större delstatus380 kr210 kr91 kr

131Tomografiundersökning, en kvadrant1 000 kr500 kr150 kr

132Tomografiundersökning, två kvadranter1 285 kr643 kr193 kr

133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled
Eller traumautredning
1 575 kr788 kr236 kr

134Tomografiundersökning, fyra kvadranter1 860 kr930 kr279 kr

141Studiemodeller, för behandlingsplanering740 kr440 kr230 kr

161Salivsekretionsmätning730 kr418 kr199 kr

162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning400 kr200 kr60 kr

163Biopsi995 kr498 kr149 kr

164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik610 kr305 kr92 kr

201
Information eller instruktion vid risk för
Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
460 kr245 kr95 kr

204Profylaxskena, per skena1 020 kr613 kr327 kr

205Fluorbehandling, kortare behandlingstid190 kr103 kr41 kr

206Fluorbehandling380 kr205 kr83 kr

207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten310 kr170 kr72 kr

208
Mekaniskt avlägsnande av supragingival
Tandsten, omfattande
550 kr285 kr100 kr

209
Mekaniskt avlägsnande av supragingival
Tandsten, särskilt tidskrävande
860 kr448 kr159 kr

301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande
behandling
470 kr265 kr122 kr

302Sjukdomsbehandlande åtgärder880 kr495 kr226 kr

303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling1 290 kr720 kr321 kr

304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1 900 kr1 045 kr447 kr

311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade
Sjukdomar eller problem
430 kr215 kr65 kr

312
Uppföljande information eller instruktion vid
Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
175 kr88 kr26 kr

313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer1 075 kr538 kr161 kr

314Beteendemedicinsk behandling495 kr248 kr74 kr

321Icke-operativ behandling av kariessjukdom500 kr283 kr130 kr

322Stegvis excavering1 350 kr783 kr385 kr

341
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
Eller peri-implantit, mindre omfattning
550 kr285 kr100 kr

342
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
Eller peri-implantit, större omfattning
1 080 kr563 kr200 kr

343
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
Eller peri-implantit, särskilt tidskrävande
1 580 kr800 kr254 kr

362Lustgassedering, per gång835 kr418 kr125 kr

401Tanduttagning, en tand1 500 kr983 kr620 kr

402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 950 kr1 093 kr492 kr

403Tanduttagning, tillkommande, enkel220 kr128 kr63 kr

404
Operativ avlägsnande av en eller flera tänder eller
Annan vävnad, per operationstillfälle
3 500 kr1 918 kr810 kr

405Omfattande dentoalveolär kirurgi4 700 kr2 590 kr1 113 kr

406Tanduttagning, övertalig tand1 500 kr983 kr620 kr

407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per
Operationstillfälle
2 200 kr1 158 kr428 kr

408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande4 700 kr2 590 kr1 113 kr

409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samb.1 950 kr1 175 kr633 kr

420Implantat, per styck4 500 kr3 073 kr2 073 kr

421
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
En fixtur
8 150 kr6 485 kr5 320 kr

422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik1 650 kr888 kr354 kr

423
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
Två eller tre fixturer, per operationstillfälle
9 360 kr6 998 kr5 344 kr

424
Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid
Tvåstegsteknik
1 800 kr945 kr347 kr

425
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
Fler än tre fixturer
12 590 kr9 383 kr7 137 kr

426
Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid
Tvåstegsteknik
2 550 kr1 408 kr608 kr

427Benaugmentation med egen benvävnad4 900 kr2 883 kr1 470 kr

428Benaugmentation med benersättningsmaterial6 500 kr4 060 kr2 352 kr

429kirurgisk avlägsnande av implantat4 200 kr2 210 kr817 kr

430Benaugmentation med egen vävnad1 535 kr768 kr230 kr

431
Benaugmentation med benersättningsmaterial i
Samband med benaugmentation eller implantat
2 565 kr1 283 kr385 kr

432
Benaugmentation med benersättningsmaterial i
Samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd
1 910 kr955 kr287 kr

435Avlägsnande av ett implantat1 500 kr983 kr620 kr

436Avlägsnande av implantat, enkel220 kr128 kr63 kr

446
Rekonstruktiv behandling med medbran (GTR) eller
Emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1 840 kr920 kr276 kr

447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial,
Tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1 245 kr623 kr187 kr

448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation,
Tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
755 kr378 kr113 kr

451Parodontalkirurgi i en kvadrant4 900 kr3 253 kr2 099 kr

452Parodontalkirurgi i flera kvadranter7 000 kr4 723 kr3 128 kr

453Kirurgisk behandling av periimplantit, en kvadrant4 900 kr3 165 kr1 951 kr

454Kirurgisk behandling av periimplantit, flera kvadranter7 000 kr4 723 kr3 128 kr

480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd390 kr223 kr105 kr

501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal4 000 kr2 278 kr1 072 kr

502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler4 500 kr2 425 kr973 kr

503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler6 000 kr3 395 kr1 572 kr

504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6 500 kr3 660 kr1 672 kr

520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1 050 kr590 kr268 kr

521Akut endodontisk behandling1 050 kr645 kr362 kr

522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi1 050 kr643 kr357 kr

523Stiftborttagning1 450 kr855 kr439 kr

541Rotspetsoperation3 710 kr1 855 kr557 kr

542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma
Operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1 045 kr523 kr157 kr

601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på
Bettfysiologisk indikation, per skena
4 900 kr3 113 kr1 861 kr

602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på
Bettfysiologisk indikation, per skena
4 900 kr3 113 kr1 861 kr

603Reponeringsskena, per skena5 680 kr2 840 kr852 kr

604
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling,
Per skena
2 450 kr1 380 kr631 kr

606Motorisk aktivering530 kr268 kr84 kr

607Bettslipning för ocklusal stabilisering800 kr420 kr154 kr

701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand980 kr673 kr457 kr

702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 420 kr933 kr591 kr

703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 650 kr1 070 kr664 kr

704Fyllning av en yta på molar eller premolar1 250 kr858 kr583 kr

705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 600 kr1 023 kr618 kr

706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 880 kr1 110 kr571 kr

707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 500 kr1 625 kr1 013 kr

708Stiftförankring vid fyllningsterapi750 kr473 kr278 kr

800Permanent tandstödd krona, per käke7 600 kr4 683 kr2 640 kr

801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke7 100 kr4 833 kr3 245 kr

802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4 500 kr2 903 kr1 784 kr

803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift2 500 kr1 738 kr1 204 kr

804Hängande led vid tandstödd protetik, per led3 450 kr2 333 kr1 550 kr

805Emaljretinerad konstruktion, per stöd2 700 kr1 750 kr1 085 kr

806Radikulärförankring vid avtagbar protes4 300 kr2 563 kr1 346 kr

807Semipermanent krona/bro, per led4 300 kr3 055 kr2 184 kr

808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner4 400 kr2 698 kr1 506 kr

809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller
Hängande led, per led
1 890 kr1 358 kr985 kr

811Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad1 500 kr1 215 kr1 016 kr

812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1 900 kr1 153 kr629 kr

813Broreparation med tandteknisk insats4 800 kr2 523 kr928 kr

814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande7 900 kr3 965 kr1 211 kr

815Sadelkrona7 600 kr4 965 kr3 121 kr

822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4 400 kr2 543 kr1 242 kr

823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6 000 kr3 385 kr1 555 kr

824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad13 250 kr7 683 kr3 785 kr

825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,
Innerkrona eller attachments
15 500 kr9 198 kr4 786 kr

826Attachments, per styck, material200 kr150 kr115 kr

827Hel underkäksprotes11 200 kr6 503 kr3 214 kr

828Hel överkäksprotes11 200 kr6 503 kr3 214 kr

829Immediatprotes9 200 kr5 675 kr3 208 kr

831Justering av avtagbar protes690 kr500 kr367 kr

832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1 520 kr885 kr441 kr

833Rebasering av protes3 150 kr1 855 kr949 kr

834Lagning av protes där teknikerinsats krävs2 900 kr1 910 kr1 217 kr

835Rebasering och lagning av protes3 800 kr2 263 kr1 186 kr

836Komplicerad lagning av protes4 500 kr2 568 kr1 215 kr

837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och
Gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig
Protes
7 500 kr4 165 kr1 831 kr

839Inmontering av förankringselement3 500 kr1 988 kr929 kr

845Ocklusionskorrigerande bettslipning2 350 kr1 368 kr680 kr

846Skena för vertikal platsberedning4 790 kr2 395 kr719 kr

847Klammerplåt4 015 kr2 008 kr602 kr

848Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand800 kr523 kr328 kr

850Implantatförankrad krona, en per käke9 990 kr5 878 kr2 999 kr

852Implantatförankrad krona, flera i samma käke9 200 kr6 010 kr3 777 kr

853Hängande led vid implantatförankrad bro3 450 kr2 333 kr1 550 kr

854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat,
Per led
4 300 kr3 213 kr2 451 kr

855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona
På implantat, per implantat
790 kr515 kr323 kr

856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller
Hängande led på implantat, per led
1 990 kr1 278 kr779 kr

857
Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär
Laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
850 kr603 kr429 kr

858Distans inklusive centrumskruv, per styck1 850 kr1 213 kr766 kr

859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat
Implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd
1 420 kr875 kr494 kr

861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra fixturer41 000 kr24 838 kr13 524 kr

862Implantatförankrad bro, överkäke, fem fixturer42 500 kr25 333 kr13 315 kr

863Implantatförankrad bro, överkäke, sex fixturer46 000 kr28 058 kr15 498 kr

865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra fixturer40 000 kr24 360 kr13 412 kr

871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två fixturer25 000 kr16 200 kr10 040 kr

872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre fixturer27 500 kr17 580 kr10 636 kr

873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra fixturer30 500 kr19 288 kr11 439 kr

874Tillägg för alveolarbar på två implantat4 700 kr2 463 kr896 kr

875Tillägg för alveolarbar på tre implantat5 500 kr2 863 kr1 016 kr

876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat7 600 kr4 083 kr1 620 kr

877
Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantat-
Komponenter och förankringselement
17 000 kr9 700 kr4 590 kr

878Förankringselement täckprotes, tillägg per styck520 kr378 kr278 kr

880
Av- och återmontering av implantatförankrade
Konstruktioner på ett till två implantat
3 000 kr1 923 kr1 168 kr

881
Reparation av implantatförankrad konstruktion,
Mindre omfattande
1 700 kr1 140 kr748 kr

882
Av- och återmontering av implantatförankrade
Konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
4 050 kr2 580 kr1 551 kr

883
Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad
Konstruktion med tandteknisk insats
6 500 kr3 653 kr1 659 kr

884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där
Omfattande tandteknisk insats krävs
12 200 kr6 948 kr3 271 kr

888Fästskruv/broskruv, per styck410 kr320 kr257 kr

889Distansskruv, per styck790 kr603 kr471 kr

892Läkdistans, per styck750 kr583 kr465 kr

921
Utbytesåtgärd. Krona istället för
Ersättningsberättigande fyllning, fram eller hörntand
7 600 kr7 020 kr6 614 kr

922
Utbytesåtgärd. Krona istället för
Ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
7 600 kr6 830 kr6 291 kr

925
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett
Käkbensförankrat implantat inklusive eventuell
Friläggning och distansanslutning
12 650 kr10 383 kr8 795 kr

926
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett
Käkbensförankrat implantat
11 410 kr8 028 kr5 660 kr

928
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett
Käkbensförankrat implantat inklusive eventuell
Friläggning och distansanslutning
12 650 kr11 533 kr10 750 kr

929
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett
Käkbensförankrat implantat
11 410 kr9 143 kr7 555 kr


Blekning med skena, en käke2 500 kr2 500 kr2 500 kr


Blekning med skena, två käkar4 000 kr4 000 kr4 000 kr


klinikblekning5 000 kr5 000 kr5 000 kr


Remiss600 kr600 kr600 kr