Välj behandling

↓ Klicka här för att se alla behandlingar

Tandluckor

Ibland går en tand förlorad och en lucka i tandraden uppstår. De flesta människor besväras av en tandlucka, framförallt om den syns, men även om man accepterar det estetiskt kan andra problem dyka upp. Munnen, käkarna och ansiktet mår bäst om det är en jämn balans mellan tänderna och tuggkrafterna. En större obalans kan medverka till tandpressning, käkledsproblem och spänningsvärk i huvud och nacken (”utmattningsskador”). Mindre förändringar klarar munnen ofta av, t ex att en tand går förlorad men de kvarvarande tänderna som tidigare lutat sig mot den förlorade kan ibland börja röra på sig. Om rörelsen blir för stor kan också obalansen öka.

Tandrörelserna kan även skapa nya utrymmen mellan tänderna för bakterier och tandsten att samlas på. Små lokala infektioner kan göra att benet runt tandrötterna resorberas, d v s drar sig undan. Det är början till tandlossning för de drabbade tänderna.

En kedjereaktion kan således starta när en eller flera tänder går förlorade. Ibland är det viktigt att snabbt sätta in behandling, medan man i andra fall skall avvakta.

Behandlingar som kan komma ifråga för att sluta en lucka kan till exempel vara broterapi eller implantatbehandling (till exempel: ”Konventionell bro”, ”Etsbro” eller  ”Implantatbehandling”).

Det finns också situationer då det är bättre att inte ersätta luckan alls. Exempelvis då tänderna runt omkring inte rör sig efter tandförlusten, om tuggningen fungerar, om patienten accepterar utseendet eller om det inte uppstår någon obalans som leder till andra problem.