Rotbehandling

Om en tand får en stor kariesskada eller annat trauma kan nervvävnaden, pulpan, bli infekterad av bakterier och så småningom dö. Bakterieinfektionen inuti tanden kan sprida sig ut i käkbenet och orsaka svullnad, värk och allmänpåverkan. En sådan bakteriehärd försvinner inte av sig själv, utan måste rensas ut ur roten på tanden vilket görs vid en rotbehandling. Denna behandling medför att bakterieinfektionen i käkbenet kan läka.

Under en rotbehandling vill vi kunna arbeta så bakteriefritt som möjligt. För att kunna göra rent och hålla borta bakterier från den tand vi arbetar med försöker vi isolera tanden från övriga munnen, genom att sätta en gummiduk över tanden. Med små instrument (filar) och bakteriedödande spolvätskor rensar vi rent i rotkanalerna. Vi tar röntgen för att kontrollerar att alla rotkanalerna är rena.

När rotbehandlingen, rensningen, är färdig kan vi fylla igen rotkanalerna. Det vanligaste och mest beprövade rotfyllningsmaterialet är små specialkonstruerade stift av guttaperka, som är ungefär som en gummimassa, vilka pressas ned i rotkanalerna och binds till kanalernas väggar med hjälp av ett cement. På tanden görs sedan en vanlig lagning, inlägg eller krona.

Boka tid för undersökning

Många saker kan skada pulpan. Här har bakterierna i ett kariesangrepp inflammerat pulpans vävnad. Tanden värker och är mycket känslig för kyla.

Vi bedövar tanden och gör ett hål in till den svullna pulpan. Tack vare bedövningen känns det ingenting alls.

När rotkanalerna är rengjorda återstår bara att fylla igen den med vårt rotfyllningsmaterial.

Om inte hålet i kronan är för stort går tanden att laga med en direktfyllning som här. Vanligtvis är dock skadan så stor att en krona behövs för att få en stark och fungerande tand.