Välj behandling

↓ Klicka här för att se alla behandlingar

Lagning – Fyllning

Den mest hållbara tanden är den friska och olagade. Om man ändå får ett hål i en tand så måste det i de allra flesta fall lagas för att man på lång sikt ska kunna behålla tanden. Med tandfärgad fyllning (=lagning) av komposit (plastfyllning) går det oftast att laga tanden på ett besök på kliniken.

Komposit limmas fast till tanden. Limningen ger en tät kontakt mellan fyllning och tand. Limningen kan också medverka till att tanden stärks och därmed minskar risken för sprickbildning i framtiden. Första gången en tand lagas håller den vanligtvis ganska länge men varje gång en fyllning måste bytas ut håller tanden, och lagningen, sämre.

Vid större skador, där mycket av den egna tandens vävnad gått förlorad, är ofta någon typ av inlägg, vanligen i porslin (keramik) ett bättre och mera hållbart alternativ än en kompositfyllning. Ett inlägg fyller ut hålet i tanden och limmas (cementeras) fast mot tandväggarna.

Om en stor del av den ursprungliga kronan är borta går det dock inte att göra inlägg, då är det bästa alternativet oftast en krona av porslin/keramik som täcker över, och skyddar, den kvarvarande tandstumpen (se även fliken ”Skalkrona”).

Både kronor och inlägg har en mycket god prognos och brukar hålla i många år.

Ett kindtand långt bak med ett relativt stort hål som dock inte går ned så långt mellan tänderna. Om slitaget i munnen är litet kan en kompositfyllning här hålla länge.

Fyllningen är klar. I framtiden kontrollerar vi hur stort slitaget är.