Implantat

Förlust av en eller flera tänder i munnen kan vara mycket besvärande för en människa, både av estetiska och av funktionella skäl. Om tandförlusten inte är alltför omfattande kan man sluta luckor i tandraden med fastsittande broar som en konventionell bro eller ”etsbro. Vid förlust av tänder, men med några egna tänder kvar i käken, kan man göra en löstagbar delprotes som ersätter ett fåtal tänder. Ibland behövs en helprotes som ersätter tänderna i en hel käke.

För många människor är löstagbara konstruktioner svåra att acceptera i munnen, varför andra terapier måste komma i fråga. En metod som blivit vanligare, speciellt när många eller alla tänder saknas, är käkbensförankrat implantat. Ett implantat är i detta fall en skruv av titan som opereras in i käkbenet. Ett eller flera implantat opereras in i käken och varje skruv/implantat får fungera som en ny tandrot. Tandläkaren kan sedan fästa en enskild tand eller bro till implantatet-/en.

Implantat kräver god planering och att det finns tillräckligt med friskt ben. Prognosen är i så fall mycket god.

På Optima Tandvård kan Du få implantatbehandling utförd på kliniken.

tand implantat

Med en liten operation som är helt smärtfri kan man fästa titanfixturer i käkbenet. Titanet har förmågan att kunna förenas med kroppens vävnader. Fixturen osseointegreras i käkbebet (omges av ben). På fixturen fäster tandläkaren en s k distans som sticker ut en liten bit genom tandköttet. På distansen kan tandläkaren sedan skruva eller limma fast en krona eller bro. Saknas fler tänder fäster man fler fixturer. Benets kvalitet och mängd är avgörande för hur många fixturer som får plats

implantat för tänder

En tandlucka och en fixtur med en kort läkdistans (vänster). När fixturen läkt in fäster tandläkaren en längre distans och en individuell krona framställs sedan på ett tandtekniskt laboratorium. Implantatbehandlingen innebär här att de friska tänderna på var sida om tandluckan kan lämnas orörda och att patienten får en ny vacker tand med mycket lång hållbarhet. Alternativet vore att göra en bro som stödjer sig på de friska tänderna eller att ha en protes.